Εξετάσεις

  • Σάκχαρο, Ολικά Λιπίδια, Lp(α), Χοληστερίνη ,Αθηρωματικός Δείκτης, Ομοκυστεΐνη, Τριγλυκερίδια, Απολιποπρωτεΐνη Α1, CRP, HDL, LDL, Απολιποπρωτεΐνη Β

  • Γ. Αίματος, HDL, LDL, Αλδοστερόνη, Τ.Κ.Ε, Sgot, Κορτιζόνη, Γ. Ούρων, Sgpt, Μικροαλβουμίνη Ούρων 24ωρου, Σάκχαρο, γGT, VMA ούρων 24ωρου, Ουρία, Ουρικό Οξύ, Μετανεφρίνες Ούρων 24ωρου, Κρεατινίνη, Κ – Να, Κατεχολαμίνες Ούρων 24ωρου, Χοληστερίνη,Ρενίνη, Τριγλυκερίδια ,Ομοκυστεΐνη ορού

  • Τ3 – Τ4, Tg, TSI, TSH, Anti – Tg, FT3 – FT4, Anti – TPO

  • Γ.αίματος, ΔΕΚ, Σίδηρος, LDH, Φερριτίνη, Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης, Β12, APCA, Φυλλικό Οξύ

  • FSH (Θυλακιότροπος Ορμόνη), SHBG, LH (Ωχρινότροπος Ορμόνη), Δ4 Ανδροστενδιόνη, E2 (Οιστραδιόλη), ACTH, Β – HCG (Β χοριακή), Κορτιζόλη, Τεστοστερόνη, 17 OH PRG, Free Τεστοστερόνη, PRL (Προλακτίνη), PRG (Προγεστερόνη)  

  • Γ. αίματος, Ολικά Λευκώματα, Τ.Κ.Ε, Sgot, CRP ποσοτική, Sgpt, Παραθορμόνη (PTH), γGT, Οστεοκαλσίνη (BGP), Βιταμίνη 25 –OH D3, Ασβέστιο – Φώσφορο, Γ. Ούρων, Οστική Αλκαλική Φωσφατάση, Ca Ούρων 24ώρου, Κρεατινίνη, Κρεατινίνη Ούρων 24ώρου, Χολερυθρίνη, Υδρόξυπρολίνη Ούρων 24ώρου, Άμεση Χολερυθρίνη, Τελοπεπτίδιο Ν (NTX) Ούρων 24ώρου, Τελοπεπτίδιο C (CTX) Ούρων 24ώρου

  • Γ. Αίματος, Τοξόπλασμα IgG, IgM, Σάκχαρο, CMV IgG, IgM, Ουρία, Ερυθρά IgG, IgM, Sgot – Sgpt, Αυστραλιανό Αντιγόνο (HbsAg), Ολική Χολερυθρίνη, HIV I &II, Ομάδα Αίματος – Rhesus, Anti HCV, Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης, VDRL ή RPR, Τεστ Δρεπανώσεως, Γ. Ούρων – Καλλιέργεια Ούρων

  • Αερόβια, Μυκόπλασμα, Αναερόβια, Ουρεάπλασμα, Χλαμύδια, Αντιβιόγραμμα

  • Αυστραλιανό Αντιγόνο (HbsAg), Anti – HIV I & II, Anti – HCV, VDRL ή RPR

  • Γ. Αίματος, Anti – CCP, Τ.Κ.Ε, Αντιπυρηνικά Αντισώματα (ANA), CRP ποσοτικό, Anti – ENA, ASTO, Anti ds DNA, Ανοσοσφαιρίνες IgA, IgG, IgM, IgE, AMA – ASMA – APCA, C ολικό, C3, C4 P – ANCA, Ρευματοειδής Παράγων, C – ANCA